Polityka środowiskowa

RVM Systems jest głównym dostawcą automatów zwrotnych i rozwiązań przemysłowych do obsługi systemu kaucyjnego na całym świecie.

RVM Systems posiada szeroką ofertę zarówno wolnostojących urządzeń jak i modułowych systemów. RVM Systems jest zaangażowany aby objąć rolę lidera branży i wyznaczać standardy odpowiedzialnego podejścia do biznesu, minimalizując jego wpły na środowisko.

Polityka ta została wdrożona w zgodzie z wymaganiami określonymi w Systemie Zarządzania Środowiskowego BS 8555:2003. Tłumaczy to nasze intencje i oddanie w zwiększaniu wydajności środowiskowej.

RVM Systems dązy do:

 • Ciągłego zwiększania wydajności środowiskowej i integrowania procedur zarządzania środowiskowego oraz stosowania najlepszych praktyk we wszystkich obszarach działalności biznesowej.
 • Stalego monitorowania i aktywnego redukowania wpływu prowadzonej działalności biznesowej na środowisko.
 • Jak najlepszego wykorzystania zasobów, w szczególności przez ograniczanie produkcji odpadów i rozwój rynków w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu.
 • Rozwoju, wdrażaniu i promowaniu zrównoważonej polityki zakupowej.
 • Poszukiwania sposobów ograniczania konsumpcji energii i wody w bieżącej działalności.
 • Redukcji emisji CO2 i czynników zanieczyszczających oraz prezentowania wpływu odpowiedniego zarządzania odpadami na redukcję emisji CO2.
 • Szerokiego stosowania telemetrii / telefonii internetowej i VOIP w celu zdalnego rozwiązywania problemów i tym samym ograniczania podróży i emisji CO2.
 • Wdrażania i stosowania procedur zarządzania odpadami, których celem jest promowanie redukcja ilości odpadów, ponowne wykorzystywanie produktów, odtwarzanie i recykling.
 • Gdy powyższe opcje są niedostępne, nasze odpady są w odpowiedni sposób przekazywane do utylizacji, tak aby wpływ na środowisko był jak najmniejszy.
 • Zgodności ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami i przepisami środowiskowymi.
 • Uwzględniania szerokiego wpływu na środowisko podejmowanych decyzji biznesowych, kapitałowych i partnerskich.
 • Podkreślania wpływu i wagi wdrażania standardów zrównoważonego rozwoju i najlepszych praktyk wewnątrz organizacji, inwestorów, partnerów, dostawców i klientów.

Pomyślna relizacja tej polityki będzie obejmować:

 • Coroczny przegląd naszej polityki środowiskowej i działań operacyjnych w celu dalszego ich udoskonalania.
 • Wyznaczenie i monitorowanie działań i celów środowiskowych.
 • Redukcję naszego śladu środowiskowego.
 • Zapewnienie publicznego dostępu do naszej polityki, jeśli jest wymagany.
TOP